Aanbidding

De verschillende vormen van aanbidding in de islam

In de meeste religies geloven mensen in een god die wordt aanbeden. Ook in de islam aanbidden moslims Allah. Aanbidding van de Schepper is voor moslims een manier om dank te betuigen voor de zegeningen die Hij heeft gegeven. 


Er zijn verschillende manieren om deze dankbaarheid te tonen in de islam, waaronder vier soorten aanbidding:

  1. Innerlijke aanbidding: Dit omvat nadenken over alles wat Allah heeft geschapen en tevreden zijn met wat Hij je heeft gegeven.
  2. Lichamelijke aanbidding: Moslims verrichten vijf keer per dag gebeden waarbij ze met hun hele lichaam rituele handelingen uitvoeren en tegelijkertijd uit de Koran reciteren.
  3. Financiële aanbidding: Dit houdt in dat je een deel van je geld weggeeft aan mensen in nood. De verplichte armenbelasting (zakat) is een voorbeeld van financiële aanbidding.
  4. Lichamelijke en financiële aanbidding: Sommige vormen van aanbidding vereisen zowel lichamelijke als financiële inspanning, zoals de bedevaart (hadj) naar Mekka.

Moslims hebben vijf hoofdplichten, ook wel bekend als de vijf zuilen van de islam. Deze plichten zijn:

  1. De geloofsbelijdenis (shahada): Om toe te treden tot de islam, moet je de geloofsbelijdenis uitspreken: “Ik getuig dat er geen god is behalve Allah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en profeet is.” Deze zin kan ook worden gebruikt om Allah voortdurend te aanbidden.
  2. Het gebed (salat): Moslims aanbidden Allah vijf keer per dag door middel van gebeden waarbij ze rituele handelingen uitvoeren en uit de Koran reciteren.
  3. Het vasten (sawm): Tijdens de maand Ramadan vasten moslims van zonsopgang tot zonsondergang. ’s Avonds verrichten moslims een aanvullend gebed, het terawieh-gebed, en eten ze een nachtelijke vastenmaaltijd, de sahoer.
  4. De armenbelasting (zakat): Moslims geven afhankelijk van hun vermogen 1/40 van hun bezit aan mensen in nood.
  5. De bedevaart (hadj): Moslims die lichamelijk en financieel in staat zijn, maken minstens één keer in hun leven een bedevaart naar Mekka.

Aanbidding van Allah heeft verschillende voordelen voor moslims. Het versterkt hun band met Allah en helpt hen betere mensen te worden. Bijvoorbeeld, het dagelijkse gebed voedt de geest, terwijl het vasten tijdens Ramadan de zelfbeheersing bevordert. De armenbelasting leert moslims het belang van het delen van hun bezittingen met anderen.

Word maandelijks donateur

Draag bij aan onze gemeenschap en help ons bij het versterken van de moslimsamenleving in Den Haag.