Ethiek

Islamitische ethiek, rituelen en gebruiken

De islam hecht veel waarde aan ethisch gedrag en streeft ernaar een goed karakter en een sterke persoonlijkheid te bevorderen. Alle profeten hebben ethische waarden onderwezen, waaronder de laatste profeet Mohammed (vrede zij met hem), die onder andere adviseerde om goede relaties met familie, buren en vrienden te onderhouden, gastvrij te zijn en respectvol om te gaan met ouderen.

 

Islamitische richtlijnen hebben vijf doelen: het beschermen van het leven, het gezonde verstand, het nageslacht, het bezit en de religie van de mens. Door deze richtlijnen te volgen, beschermen we onszelf en anderen.

 

Rituelen en tradities binnen de islam markeren belangrijke momenten in het leven, zoals de geboorte van een kind en het huwelijk. Bij de geboorte wordt de ‘ezaan’ (oproep tot gebed) in het oor van het kind gefluisterd en wordt de naam van het kind genoemd. Ook wordt er een ‘akika’ (geboorteoffer) gebracht ter ere van de geboorte.

 

Het huwelijk is een heilige verbintenis in de islam, waarbij gezinnen worden gezien als de kern van de samenleving. In een moskee komen moslims samen om te bidden, met speciale bijeenkomsten op vrijdagen en tijdens feestdagen. Een moskee bestaat uit verschillende ruimtes, waaronder de gebedsruimte, de minaret en de wasruimte.

 

Moslims zijn verplicht om vijf keer per dag te bidden. Deze gebeden vinden plaats in de vroege ochtend, op het middaguur, in de namiddag, na zonsondergang en ’s nachts. Het vrijdaggebed is een bijzondere bijeenkomst waarbij moslims samenkomen in de moskee om gezamenlijk te bidden, gevolgd door een preek van de imam op de ‘minbar’ (preekstoel).

Word maandelijks donateur

Draag bij aan onze gemeenschap en help ons bij het versterken van de moslimsamenleving in Den Haag.