Wijziging tijden i.v.m. zomer.

In de zomerperiode zal het moskee de deuren openen voor het Avondgebed (Maghrib) 30 minuten vóór de verplichte gebedstijd. Na het Middaggebed (Asr ) zullen de deuren sluiten. Deze regeling is vanwege de speciale omstandigheden en de lange zomerdagen. Tijdens de andere gebedstijden zal de moskee geopend zijn.